BEGIN:VCARD VERSION:2.1 TEL;PREF;WORK;VOICE;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:3 8950189 - 3 8951750 - 3 9844543 TEL;WORK;FAX;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:9844543 N:Việt;Công;ty TNHH Hoàng Sơn;; FN:C=C3=B4ng ty TNHH Ho=C3=A0ng S=C6=A1n Vi=E1=BB=87t ADR;WORK;POSTAL;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:;;V=C4=83n ph=C3=B2ng : 137 Nguy=E1=BB=85n V=C4=83n L=C6=B0=E1=BB=A3ng - Qu= =E1=BA=ADn G=C3=B2 V=E1=BA=A5p - TP.HCM.=0D=0AChi nh=C3=A1nh : 60 =C4=91=C6=B0=E1=BB=9Dng 25 P6 Qu=E1=BA=ADn G=C3=B2 V= =E1=BA=A5p. TP.HCM=0D=0A;;;; EMAIL;INTERNET:info@august.vn NOTE;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE: URL;WORK:http://august.vn/ TITLE:Ban Giám Đốc ORG:August - Sơn của mọi đẳng cấp REV:2020-02-18T16:25:27Z MAILER: Joomla! vCard for August - Sơn của mọi đẳng cấp END:VCARD